Tượng phật địa tạng vương bồ tát

Hiển thị tất cả 19 kết quả

Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai ? có ý nghĩa gì trong phật giáo

Trước khi tu hành đắc đạo để chúng Thánh trên niết bàn, những vị Phật trước hết cũng là con người, những con người đã mạnh mẽ vượt qua khổ ải với tâm hướng đạo cao cả, không gì khuất phục. Chính vì vậy tìm hiểu về điển tích của mỗi vị Phật chính là cách để chúng ta tìm hiều về hành trình họ đi đến với chân lý nhà Phật. Trong bài viết này, Công Decor sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về sự tích và ý nghĩa của Địa Tạng Vương Bồ Tát – vị Phật của tấm lòng hiếu nghĩa, hỷ xả.

Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai ?

Chắc chắn những vị Phật tử am hiểu đạo Phật sẽ không thể quên hình ảnh vị Mục Kiền Liên xuống dưới địa ngục để cứu mẹ. Đó chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thuở sinh thời, ngài sinh ra trong một gia đình theo Bà La Môn. Ngài là người vẹn tài vẹn đức, tuy nhiên mẹ của ngài lại mang nhiều tội sát nghiệp.

 Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát decor CD1189

Phật Địa tạng vương Bồ Tát bằng đồng

Chính vì vậy khi bà mất đi, bà bị đày xuống 18 tầng địa ngục, phải trải qua những hình phạt vô cùng khốc liệt mới có thể siêu thoát. Bằng tấm lòng hiếu thảo, luôn đau đáu hướng tới người mẹ già yếu phải chịu đựng những cực nhọc dưới địa ngục trần gian, Mục Kiền Liên đã thiền định niệm Phật trước linh cữu bà nhiều ngày. Hành động này đã lay động đến tâm Đức Phật, mở cho Mục Kiền Liên một con đường cứu mẹ. Đó là vào ngày rằm tháng 7, Ngài hãy cùng các chư tăng lễ trong buổi cầu nguyện và hộ niệm cho cửu huyền thất tổ và mẹ Ngài.

Mục Kiền Liên đã tạ ơn Đức Phật và làm theo, sau đó cứu được mẹ khỏi địa ngục. Kể từ đó, Đức Phật chọn Mục Kiền Liên làm đệ tử. Ngài tiếp tục xin Đức Phật được xuất trần gian để cứu vớt chúng sinh, đến khi địa ngục hết chúng sinh mới thành Phật.

Chính bởi vậy Địa Tạng Vương Bồ Tát được tôn vinh là vị Bồ Tát cứu độ chúng sinh và bảo vệ trẻ em. Tương truyền rằng những đứa trẻ yểu mệnh còn vấn vương cõi trần gian vì luyến ái cha mẹ, không chịu bước qua cầu Nại Hà để đầu thai thì Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ xuất hiện, động viên và giúp đỡ các em bé tạo công đức qua sông.

Ý nghĩa của tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát

Địa Tạng Vương Bồ Tát – Biểu tượng của cứu độ chúng sinh

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát tay trái cầm như ý châu, tay phải cầm tích trượng có sáu vòng tượng trưng cho lục đạo luân hồi. Điều này thể hiện cho tấm lòng muốn cứu độ tất cả chúng sinh trên thế giới, trong tất cả các cõi để được siêu thoát, không bị dính vào vòng địa ngục nghiệt ngã.

Địa Tạng Vương Bồ Tát – Biểu tượng của tâm địa nhân gian

Trong tên gọi của Ngài, “Địa” mang nghĩa là đất, “Tạng” là dung chứa. Tức, mặt đất có thể dung chứa tất cả vạn vật, thì tâm của người cũng vậy, dung chứa cả cái thiện và cái ác. Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện cứu độ cho chúng sinh dưới địa ngục sám hối để bỏ tội ác, siêu thoát nhẹ nhõm, cũng như người tu hành sẽ nguyện chuyển hóa những tâm ác của mình thành tâm thiện, để hướng đến cõi siêu sinh niết bàn.

Có nên thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát tại nhà không?

Câu trả lời cho câu hỏi : “Có nên thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát tại nhà không?” đó là có. Việc thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát tại nhà sẽ giúp các Phật tử được nương nhà vào sự bình tâm, hướng thiện của Ngài. Từ đó tu học theo phẩm hạnh của nhà Phật. Nếu tiếp thu được những đạo lý trong luân thường cõi người, cõi đời, chắc chắn chúng ta sẽ bớt phiền não, chuyển thức thành trí, sớm có được tuệ giác tinh thông để biết sống sao cho đúng với đạo lý.

Kinh Phật có dạy rằng: “dốc lòng niệm tụng Bồ Tát Địa Tạng hoặc lễ bái cúng dường hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng thì xa lìa khổ não, không đọa ác đạo, thành tựu được 28 điều lợi ích. Trời rồng hộ niệm, quả lành ngày thêm lớn, chứa góp nhân vô lượng. Không lui sụt đạo giác ngộ, áo cơm đầy đủ, không bị bệnh dịch, khỏi nạn lửa nước. Không có giặc hại, người thấy cung kính, quỷ thần hộ trì…”
Chính vì vậy, nếu chúng ta biết hướng tâm đến điều thiện, xóa bỏ cách nghĩ xấu, làm xấu, chắc chắn con người sẽ được hưởng quả ngọt trong chính thân và tâm của mình.

Tượng phật địa tạng vương bồ tát

Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát decor CD4004

6.250.000 

Tượng phật địa tạng vương bồ tát

Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát decor CD4002

5.770.000 9.180.000 

Tượng phật địa tạng vương bồ tát

Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát decor CD1250

17.000.000 

Tượng phật địa tạng vương bồ tát

Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát decor CD1237

3.760.000 5.400.000 

Tượng phật địa tạng vương bồ tát

Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát decor CD1231

6.680.000 

Tượng phật địa tạng vương bồ tát

Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát decor CD1229

23.700.000 

Tượng phật địa tạng vương bồ tát

Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát decor CD1227

23.346.000 

Tượng phật địa tạng vương bồ tát

Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát decor CD1216

2.070.000 

Tượng phật địa tạng vương bồ tát

Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát decor CD1207

4.300.000 8.990.000 

Tượng phật địa tạng vương bồ tát

Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát decor CD1199

6.550.000 

Tượng phật địa tạng vương bồ tát

Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát decor CD1195

Tượng phật địa tạng vương bồ tát

 Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát decor CD1189

19.800.000 

Tượng phật địa tạng vương bồ tát

Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát decor CD1186

1.400.000 

Tượng phật địa tạng vương bồ tát

Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát decor CD1178

3.490.000 

Tượng phật địa tạng vương bồ tát

Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát decor CD1175

3.370.000 

Tượng phật địa tạng vương bồ tát

Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát decor CD1161

2.200.000 

Tượng phật địa tạng vương bồ tát

Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát decor CD1160

7.470.000 

Tượng phật địa tạng vương bồ tát

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát decor CD1145

6.750.000 

Tượng phật địa tạng vương bồ tát

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát decor CD1146

8.130.000