Tag Archives: Số chủ đạo

Trong thần số học, số chủ đạo (hay còn gọi là số hướng dẫn) được coi là một con số quan trọng và có ảnh hưởng đến cuộc sống và tính cách của mỗi người. Để tính toán số chủ đạo, ta cộng tổng các chữ số trong ngày sinh của một người và sau đó rút gọn kết quả bằng cách cộng lại các chữ số đến khi chỉ còn một chữ số.

Ví dụ, nếu ngày sinh của một người là ngày 25 tháng 12 năm 1990, ta sẽ tính tổng các chữ số là: 2 + 5 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 0 = 29. Sau đó, ta sẽ rút gọn kết quả này bằng cách cộng lại các chữ số: 2 + 9 = 11. Vì vậy, số chủ đạo của người này là 1 + 1 = 2.

Số chủ đạo được coi là một con số quan trọng trong thần số học vì nó cho thấy tính cách và năng lực của mỗi người. Số chủ đạo thường được xem như một chỉ dẫn cho con người trong việc tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống và hướng đến mục tiêu trong cuộc sống của mình.