Chính sách hoàn trả và đổi hàng Công Decor

Chính sách hoàn trả và đổi hàng của chúng tôi kéo dài 30 ngày. Nếu 30 ngày đã trôi qua kể từ khi bạn mua hàng, chúng tôi không thể hoàn lại tiền hoặc trao đổi đầy đủ cho bạn.

Để đủ điều kiện được trả lại, mặt hàng của bạn phải chưa được sử dụng và ở tình trạng nguyên vẹn như khi bạn nhận được. Nó cũng phải ở trong bao bì gốc.

Hàng hóa được miễn trả lại là các mặt hàng khách hàng đã mua và nhận tại cửa hàng. Nếu quý khách đã mua tại cửa hàng mà muốn trả lại thì sẽ bị chiết khấu 10% giá trị sản phẩm