Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức tính chu vi hình tròn

Các công thức tính chu vi diện tích hình tròn, hình tam giác hay hình thang là những kiến thức nền tảng vô cùng quan trọng không chỉ trong quá trình học tập trong trường mà còn có rất nhiều hữu ích trong thực tế đời sống. Vậy Công thức tính chu vi hình tròn là gì? Các dạng bài toán tính chu vi hình tròn? Hãy cùng Công Decor tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé!


Chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn là gì?

Trong mặt phẳng, hình tròn là tập hợp tất cả các điểm nằm bên trong và bên trên  đường tròn đó hay tập hợp tất cả các điểm cách tâm một khoảng nhỏ hơn hoặc bằng bán kính.. Trong đó, tâm, bán kính và chu vi của hình tròn là tâm, bán kính và chu vi của đường tròn bao quanh nó.

Chu vi hình tròn (độ dài đường tròn)  là đường biên giới hạn của hình tròn đó.

Tính chất của hình tròn:

  • Các đường tròn bằng nhau có chu vi bằng nhau
  • Đường kính là đoạn thẳng dài nhất trong một hình tròn
  • Bán kính các đường trong bằng nhau sẽ bằng nhau

Công thức tính chu vi hình tròn

2.1 Tính chu vi hình tròn:

Để tính chu vi hình tròn, ta lấy hai lần bán kính nhân với hệ số Pi hoặc đường kính nhân với số Pi

Công thức: C = d x Pi hoặc C = 2 x r x Pi


Công thức tính chu vi hình tròn
Trong đó: C là chu vi của hình tròn

r là bán kính của hình tròn

d là đường kính của hình tròn

Pi có giá trị tương đương 3,14

2.2 Cách tính đường kính của hình tròn

Đường kính của hình tròn là đoạn thẳng đi qua tâm của đường tròn và cắt đường tròn tại hai điểm. Bán kính là đoạn thẳng nối từ tâm đến một điểm bất kỳ nằm trên đường tròn.

Tùy vào dữ liệu đề bài cho, ta sẽ có những cách tính đường kính như sau:

  • Nếu biết bán kính của đường tròn, công thức tính đường kính của đường tròn bằng hai lần bán kính: D = 2 x R
  • Nếu biết chu vi của đường tròn, công thức tính đường kính của đường tròn bằng chu vi chia cho hệ số Pi: D = C/
  • Nếu biết diện tích của đường tròn, công thức tính đường kính của đường tròn bằng hai nhân căn bậc hai của diện tích chia cho hệ số Pi: D = 2x S

Một số dạng bài tính chu vi  của hình tròn

Dạng 1: Tính chu vi hình tròn khi biết độ dài bán kính hoặc đường kính

Với dạng bài này, ta chỉ cần áp dụng công thức tính chu vi một cách dễ dàng

Ví dụ 1: Cho hình tròn có bán kính r = 3cm. Tính chu vi của hình tròn đó.

Chu vi của hình tròn là: C = 2 x R x = 2 x 3 x 3,14 = 18,84 cm

Đáp số: 18,84 cm

Ví dụ 2: Tính chu vi hình tròn biết đường kính của kính tròn đó là D = 10 dm

Chu vi của hình tròn là: C = Dx= 10 x 3,14 = 31,4 (dm)

Đáp số: 31,4 dm

Dạng 2: Tính bán kính hoặc đường kính khi biết chu vi hình tròn

Áp dụng công thức tính chu vi của hình tròn, từ đó suy ra đường kính hoặc bán kính

C = D x 3,14. Suy ra, đường kính hình tròn: D = C/3,14

C = 2 x R x 3,14. Suy ra, chu vi của hình tròn: R = C/(2×3,14)

Ví dụ 3: Cho hình tròn tâm O có chu vi C = 31,4 cm. Tính bán kính và đường kính hình tròn.

Bán kính của hình tròn là:

31,4 : 2: 3,14 = 5 (cm)

Đường kính của hình tròn là:

5 x 2 = 10 (cm)

Đáp số: 5cm và 10cm

Ví dụ 4: Tính đường kính hình tròn biết chu vi của hình tròn C = 21,98dm.

Đường kính hình tròn là:

D = C/ 3,14 = 21,98/ 3,14 = 7 dm.

Đáp số: 7dm

Dạng 3: Tính chu vi hình tròn khi biết diện tích

Ví dụ 5: Hình tròn tâm I có diện tích là 28,26 m^2. Tính chu vi của hình tròn đó.

Tích hai lần bán kính hình tròn là

28,26 : 3,14 = 9  (m)

Ta có: 9 = 3 x 3 . Suy ra, bán kính hình tròn là: 3m

Chu vi hình tròn là: 3 x 2 x 3,14 = 18,84 (m)

Đáp số: 18,84 m

Ví dụ 6 : Tính chu vi hình tròn biết diện tích của hình tròn S = 50,24 cm^2

Tích hai lần bán kính hình tròn là:

50,24 : 3,14 = 16 cm

Ta có: 16 = 4×4. Suy ra, bán kính hình tròn là 4 cm

Chu vi hình tròn là: 4 x 2 x 3,14 = 25,12 cm

Đáp số: 25,12 cm

Hi vọng bài viết trên đây của Công Decor đã cung cấp cho bạn những kiến thức bổ ích về chu vi hình tròn. Chúc bạn luôn học tập thật tốt nhé!.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *