Xem ngày đẹp trong tháng 1 âm lịch năm 2024

Khám Phá Ngày Tốt Tháng 1 Năm 2024

Danh Sách 17 Ngày Đẹp Tháng 1 Năm 2024 Cho Cưới Hỏi, Sinh Con, Khai Trương, và Nhiều Sự Kiện Khác

Ngày Dương Ngày Âm Tuổi hợp Sao tốt
01/01/2024 20/11/2023 Thân, Thìn, Sửu Thiên ân, Thiên xá, Nguyệt ân, Tứ tương, Quan nhật, Kính an, Kim quỹ
02/01/2024 21/11/2023 Tỵ, Dậu, Tý Thiên ân, Tứ tương, Âm đức, Thủ nhật, Cát kì, Lục hợp, Bảo quang
04/01/2024 23/11/2023 Hợi, Mùi, Tuất Dân nhật, Nguyệt đức hợp, Thiên ân, Bất tương, Ngũ hợp
07/01/2024 26/11/2023 Dần, Tuất, Mùi Thiên đức, Nguyệt đức, Kính an, Giải thần, Minh phệ
09/01/2024 28/11/2023 Tý, Thìn, Tỵ Ngũ phú, Phúc sinh, Mẫu thương, Dương đức,  Trừ thần, Tư mệnh
10/01/2024 29/11/2023 Tỵ, Sửu, Thìn Mẫu thương, Tam hợp, Lâm nhật, Thiên hỉ, Thiên y, Trừ thần, Minh phệ
11/01/2024 1/12/2023 Dần, Ngọ, Mão Nguyệt không, Tứ tương, Thánh tâm, Thanh long
12/01/2024 2/12/2023 Mùi, Mão, Dần Tứ tương, Âm đức, Vương nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thời dương
15/01/2024 5/12/2023 Ngọ, Tuất, Hợi Thời đức, Tương nhật, Cát kì, Ngọc đường, Ngũ hợp, Kim quỹ
16/01/2024 6/12/2023 Hợi, Mùi, Tuất Thiên ân, Dân nhật, Thiên vu, Phúc đức, Thiên thương, Bất tương, Kim đường, Ngũ hợp, Bảo quang
18/01/2024 8/12/2023 Dậu, Sửu, Thân Thiên ân, Nguyệt ân, Tam hợp, Thời âm, Lục nghi, Ngọc đường
21/01/2024 11/12/2023 Tý, Thìn, Tỵ Nguyệt không, Mẫu thương, Tứ tương, Dương đức, Ngũ phú, Sinh khí, Trừ thần, Tư mệnh, Minh phệ
23/01/2024 2/12/2023 Dần, Ngọ, Mão Thánh tâm, Thanh long
24/01/2024 14/12/2023 Mùi, Mão, Dần Âm đức, Vương nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thời dương, Sinh khí, Minh đường
27/01/2024 17/12/2023 Ngọ, Tuất, Hợi Thiên đức, Nguyệt đức, Thời đức, Tướng nhật, Cát kì, Bất tương, Ngọc vũ, Ngũ hợp, Kim quĩ, Minh phệ
28/01/2024 18/12/2023 Hợi, Mùi, Tuất Nguyệt ân, Dân nhật, Thiên vu, Phúc đức, Thiên thương, Bất tương, Kim đường, Ngũ hợp, Bảo quang, Minh phệ
30/01/2024 20/12/2023 Dậu, Sửu, Thân Tam hợp, Âm đức, Lục nghi, Ngọc đường

Ngày Tốt Tháng 1 Năm 2024 Cho Lễ Cưới Hỏi

Muốn tìm ngày tốt cưới hỏi tháng 1 năm 2024? Hãy Xem Ngay 11 Ngày May Mắn Này!

Lên Kế Hoạch Ngày Cưới Hỏi Suôn Sẻ với Ngày Đẹp Tháng 1 Năm 2024

Ngày Dương Ngày Âm Giờ tốt
01/01/2024

 

20/11/2023

 

Giờ Mão (5h – 7h), giờ Ngọ (11h – 13h),

giờ Thân (15h – 17h), giờ Dậu (17h – 19h).

 

09/01/2024

 

28/11/2023

 

Giờ Thìn (7h – 9h), giờ Tỵ (9h – 11h),

giờ Mùi (13h – 15h), giờ Tuất (19h – 21h).

 

10/01/2024

 

29/11/2023

 

Giờ Mão (5h – 7h), giờ Ngọ (11h – 13h),

giờ Mùi (13h – 15h), giờ Dậu (17h – 19h).

 

12/01/2024

 

02/12/2023

 

Giờ Thìn (7h – 9h), giờ Ngọ (11h – 13h),

giờ Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h).

 

16/01/2024

 

06/12/2023

 

Giờ Mão (5h – 7h), giờ Ngọ (11h – 13h),

giờ Mùi (13h – 15h), giờ Dậu (17h – 19h).

 

21/01/2024

 

11/12/2023

 

Giờ Thìn (7h – 9h), giờ Tỵ (9h – 11h),

giờ Mùi (13h – 15h), giờ Tuất (19h – 21h).

 

27/01/2024

 

17/12/2023

 

Giờ Thìn (7h – 9h), giờ Tỵ (9h – 11h),

giờ Mùi (13h – 15h), giờ Tuất (19h – 21h).

 

28/01/2024

 

18/12/2023

 

Giờ Mão (5h – 7h), giờ Ngọ (11h – 13h),

giờ Mùi (13h – 15h), giờ Dậu (17h – 19h).

Nội Dung Các Ngày Đẹp Tháng 1 Năm 2024

Đảm Bảo Lễ Cưới Suôn Sẻ – Xem Ngày và Giờ Đẹp Tháng 1 Năm 2024

Ngày 02/01/2024

Ngày này thuộc Đường Hoàng Đạo Kim, thích hợp cho cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, và cúng tế

Giờ đẹp cưới hỏi: Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Tuất (19h – 21h), Giờ Hợi (21h – 23h)

Ngày 05/01/2024

Ngày này là lựa chọn tốt cho cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, mang lại may mắn và thuận lợi.

Giờ đẹp cưới hỏi: Giờ Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi

Ngày 07/01/2024

Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo tốt, thích hợp cho các nghi lễ cúng tế, cưới hỏi, đính hôn.

Giờ đẹp cưới hỏi: Giờ Mão, Ngọ, Thân, Dậu

Ngày 09/01/2024

Ngày Thanh Long Hoàng Đạo mang ý nghĩa bền vững, yên ổn, kéo dài, thích hợp cho cưới hỏi, đính hôn

Giờ đẹp cưới hỏi: Giờ Tỵ, Mùi, Tuất

Ngày 10/01/2024

Ngày Minh Đường Hoàng Đạo đại cát đại lợi, mọi sự thuận lợi, hanh thông, phù hợp cho cưới hỏi, đính hôn..

Giờ Dần, Ngọ, Mùi, Dậu thích hợp để cưới

Ngày 18/01/2024

Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo với sao chiếu tốt cho sự phát triển, đặc biệt trong công danh, sự nghiệp và cưới hỏi.

Giờ tốt cưới hỏi: Giờ Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi

Ngày 21/01/2024

Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo mang ý nghĩa mọi sự vừa ý, cầu được ước thấy, mọi việc thành đạt

Giờ tốt cưới hỏi: Giờ Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất

Ngày 24/01/2024

Ngày Minh Đường Hoàng Đạo được sự phù trợ của các vị thần, mọi việc diễn ra suôn sẻ

Giờ tốt cưới hỏi: Giờ Ngọ, Mùi. Tuất, Hợi

Ngày 27/01/2024

Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo mang ý nghĩa mọi sự tốt lành, có lợi cho hôn nhân, cưới gả

Giờ tốt cưới hỏi: Giờ Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất

Ngày 28/01/2024

Ngày Kim Đường Hoàng Đạo thích hợp cho cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cúng tế

Giờ tốt cưới hỏi: Giờ Dần, Mão, Ngọ, Mùi Dậu

Ngày 30/01/2024

Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo được sao chiếu tốt cho sự phát triển, đặc biệt trong công danh, sự nghiệp và cưới gả.

Giờ tốt cưới hỏi: Giờ Thìn, Mùi, Tuất, Hợi

Xem ngày tốt tháng 1 năm 2024 để khai trương

Nếu có ý định khai trương và muốn chọn ngày tốt trong tháng 1 năm 2024, hãy tham khảo ngay bảng tổng hợp dưới đây để lựa chọn ngày phù hợp:

Ngày dương Ngày âm Giờ đẹp để khai trương

03/01/2024 22/11/2023 Giờ Tý (Từ 23h – 1h) Giờ Sửu (Từ 1h – 3h) Giờ Thìn Từ (7h – 9h) Giờ Tỵ (Từ 9h – 11h) Giờ Mùi (Từ 13h – 15h) Giờ Tuất (Từ 19h – 21h)

09/01/2024 28/11/2023 Giờ Tý (Từ 23h – 1h) Giờ Sửu (Từ 1h – 3h) Giờ Tỵ (Từ 9h – 11h) Giờ Thìn (Từ 7h – 9h) Giờ Mùi (Từ 13h – 15h) Giờ Tuất (Từ 19h – 21h)

10/01/2024 29/11/2023 Giờ Tý (Từ 23h – 1h) Giờ Dần (Từ 3h – 5h) Giờ Mão (Từ 5h – 7h) Giờ Ngọ (Từ 11h – 13h) Giờ Mùi (Từ 13h – 15h) Giờ Dậu (Từ 17h – 19h)

12/01/2024 02/12/2023 Giờ Sửu (Từ 1h – 3h) Giờ Ngọ (Từ 11h – 13h) Giờ Thìn (Từ 7h – 9h) Giờ Mùi (Từ 13h – 15h) Giờ Tuất (Từ 19h – 21h) Giờ Hợi (Từ 21h – 23h)

21/01/2024 11/12/2023 Giờ Tý (Từ 23h – 1h) Giờ Thìn (Từ 7h – 9h) Giờ Sửu (Từ 1h – 3h) Giờ Tỵ (Từ 9h – 11h) Giờ Mùi (Từ 13h – 15h) Giờ Tuất (Từ 19h – 21h)

22/01/2024 12/12/2023 Giờ Tý (Từ 23h – 1h) Giờ Dần (Từ 3h – 5h) Giờ Mão (Từ 5h – 7h) Giờ Ngọ (Từ 11h – 13h) Giờ Mùi (Từ 13h – 15h) Giờ Dậu (Từ 17h – 19h)

Ngày tốt tháng 1 năm 2024 để sinh con

Chọn ngày tốt sinh con tháng 1 năm 2024? Theo thông tin mới nhất, có 13 ngày được coi là ngày tốt đẹp tháng 1 năm 2024 để đón em bé, mang lại may mắn và bình an. Lựa chọn những ngày này có thể giúp sức khỏe em bé tốt và mở ra cơ hội phát triển sự nghiệp, công danh trong tương lai. Cùng khám phá ngay:

Ngày Dương  Ngày Âm            Ý nghĩa

02/01/2024     21/11/2023         Trẻ sinh ra gặp nhiều may mắn và dễ thành công trong tương lai

04/01/2024     23/11/2023         Trẻ có ý chí kiên cường, biết nắm bắt cơ hội

09/01/2024     28/11/2023         Trẻ có số trường thọ

10/01/2024     29/11/2023         Trẻ có khả năng nhạy bén với các con số

11/01/2024     01/12/2023         Trẻ có tính tình thẳng thắn

12/01/2024     02/12/2023         Trẻ được quý nhân phù trợ, tài giỏi và dễ đạt được thành công

16/01/2024     06/12/2023         Trẻ ngoan, hiền lành, thông minh

18/01/2024     08/12/2023         Trẻ thông minh, hòa đồng với mọi người

23/01/2024    13/12/2023          Trẻ có con đường công danh, sự nghiệp thăng tiến

24/01/2024    14/12/2023          Trẻ có nhân duyên tốt

27/01/2024    17/12/2023          Trẻ có tấm lòng lương thiện, được nhiều người quý mến

28/01/2024    18/12/2023          Trẻ sinh ra có vận số tốt, may mắn, gặp quý nhân phù trợ

30/01/2024    20/12/2023          Trẻ có bản tính nghĩa hiệp

Bên cạnh việc tìm hiểu về ngày tốt tháng 1 năm 2024 để sinh con, bạn cũng có thể tham khảo đồng hồ thông minh giúp theo dõi giờ giấc, ngày tháng. Nhiều mẫu sản phẩm còn tích hợp nhiều tính năng hữu ích như đo huyết áp, nghe gọi, theo dõi sức khỏe… Một số loại đồng hồ thông minh phù hợp có thể bạn quan tâm:

Ngày đẹp tháng 1 năm 2024 để xuất hành

Năm mới đã đến, chắc chắn bạn sẽ có nhiều kế hoạch xuất hành. Có thể là du lịch, du học, làm việc xa nhà. Việc xem ngày tốt tháng 1 năm 2024 để xuất hành sẽ giúp chuyến đi của bạn trở nên thuận lợi hơn. Trong tháng này có 11 ngày tốt để xuất hành, đảm bảo bạn sẽ nhận được nhiều may mắn và sự phù hộ từ quý nhân. Cụ thể những ngày đó là:

Ngày 01/01/2024 (20/11/2023 âm lịch)

Hướng phù hợp để xuất hành: Đông Nam, Đông Bắc

Giờ hoàng đạo: Tý (23:00-0:59) Sửu (1:00-2:59) Mão (5:00-6:59) Ngọ (11:00-13:59) Thân (15:00-17:59) Dậu (17:00-19:59)

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo

Trực: Kiến

Tiết khí: Đông chí

Nội dung: Là ngày Thiên Tài – Xuất hành, cầu tài thắng lợi. Được mọi người tốt giúp đỡ mọi việc suôn sẻ.

Ngày 05/01/2024 (24/11/2023 âm lịch)

Hướng phù hợp để xuất hành: Bắc, Đông Nam

Giờ hoàng đạo: Dần (3:00-4:59) Thìn (7:00-9:59) Tỵ (9:00-11:59) Thân (15:00-17:59) Dậu (17:00-19:59) Hợi (21:00-23:59)

Nội dung: Là ngày Thiên Thương – Xuất hành gặp may mắn, thuận lợi, cầu tài thì được tài, mọi việc đều suôn sẻ

Ngày 07/01/2024 (26/11/2023 âm lịch)

Hướng phù hợp để xuất hành: Tây Nam, Tây Bắc

Giờ hoàng đạo: Tý (23:00-0:59) Sửu (1:00-2:59) Mão (5:00-6:59) Ngọ (11:00-13:59) Thân (15:00-17:59) Dậu (17:00-19:59)

Nội dung: Là ngày Thiên Môn – Xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt.

Ngày 09/01/2024 (28/11/2023 âm lịch)

Hướng phù hợp để xuất hành: Tây, Nam

Giờ hoàng đạo: Tý (23:00-0:59) Sửu (1:00-2:59) Thìn (7:00-9:59) Tỵ (9:00-11:59) Mùi (13:00-15:59) Tuất (19:00-21:59)

Nội dung: Là ngày Thiên Tài – Xuất hành vào ngày nay gặp may mắn được người tốt giúp đỡ.

Ngày 12/01/2024 (02/12/2023 âm lịch)

Hướng phù hợp để xuất hành: Đông Nam, Tây Bắc

Giờ hoàng đạo: Sửu (1:00-2:59) Thìn (7:00-9:59) Ngọ (11:00-13:59) Mùi (13:00-15:59) Tuất (19:00-21:59) Hợi (21:00-23:59)

Nội dung: Là ngày Bạch Hổ Đầu, một ngày đẹp trong tháng 1 năm 2024 để xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả.

Ngày 13/01/2024 (03/12/2023 âm lịch)

Hướng phù hợp để xuất hành: Đông, Tây Nam

Giờ hoàng đạo: Tý (23:00-0:59) Sửu (1:00-2:59) Mão (5:00-6:59) Ngọ (11:00-13:59) Thân (15:00-17:59) Dậu (17:00-19:59)

Nội dung: Là ngày Bạch Hổ Kiếp – Xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi.

Ngày 16/01/2024 (06/12/2023 âm lịch)

Hướng phù hợp để xuất hành: Nam, Đông Bắc

Giờ hoàng đạo: Tý (23:00-0:59) Dần (3:00-4:59) Mão (5:00-6:59) Ngọ (11:00-13:59) Mùi (13:00-15:59) Dậu (17:00-19:59)

Nội dung: Là ngày Thanh Long Đầu – Xuất hành nên đi vào sáng sớm để việc làm như ý.

Ngày 21/01/2024 (11/12/2023 âm lịch)

Hướng phù hợp để xuất hành: Đông Nam, Đông Bắc

Giờ hoàng đạo: Tý (23:00-0:59) Sửu (1:00-2:59) Thìn (7:00-9:59) Tỵ (9:00-11:59) Mùi (13:00-15:59) Tuất (19:00-21:59)

Nội dung: Nên xuất hành và khai trương vào ngày này. Ngày Bạch Hổ Kiếp việc xuất hành, cầu tài được như ý muốn thuận lợi.

Ngày 24/01/2024 (14/12/2023 âm lịch)

Hướng phù hợp để xuất hành: Đông, Nam

Giờ hoàng đạo: Sửu (1:00-2:59) Thìn (7:00-9:59) Ngọ (11:00-13:59) Mùi (13:00-15:59) Tuất (19:00-21:59) Hợi (21:00-23:59)

Ngày: Thanh Long Đầu

Nội dung: Xuất hành nên đi vào sáng sớm để gặp thuận lợi và bình an, mọi việc như ý.

Ngày 25/01/2024 (15/12/2023 âm lịch)

Hướng phù hợp để xuất hành: Bắc, Đông Nam

Giờ hoàng đạo: Tý (23:00-0:59) Sửu (1:00-2:59) Mão (5:00-6:59) Ngọ (11:00-13:59) Thân (15:00-17:59) Dậu (17:00-19:59)

Nội dung: Là ngày Thanh Long Kiếp nên xuất hành trong ngày này. Mọi hướng và ngày giờ đều tốt, trăm sự được như ý.

Ngày 28/01/2024 (18/12/2023 âm lịch)

Hướng phù hợp để xuất hành: Tây Nam

Giờ hoàng đạo: Tý (23:00-0:59) Dần (3:00-4:59) Mão (5:00-6:59) Ngọ (11:00-13:59) Mùi (13:00-15:59) Dậu (17:00-19:59)

Nội dung: Ngày Bạch Hổ Đầu là một tốt để xuất hành, cầu tài.

Những ngày tốt trong tháng 1 năm 2024

Dưới đây là thông tin về những ngày tốt đẹp trong tháng 1/2024 để bạn có thể sắp xếp kế hoạch của mình.

Ngày Dương Ngày Âm Giờ tốt

01/01/2024

20/11/2023

Giờ Mão (5h – 7h), giờ Ngọ (11h – 13h), giờ Thân (15h – 17h), giờ Dậu (17h – 19h).

09/01/2024

28/11/2023

Giờ Thìn (7h – 9h), giờ Tỵ (9h – 11h), giờ Mùi (13h – 15h), giờ Tuất (19h – 21h).

10/01/2024

29/11/2023

Giờ Mão (5h – 7h), giờ Ngọ (11h – 13h), giờ Mùi (13h – 15h), giờ Dậu (17h – 19h).

12/01/2024

02/12/2023

Giờ Thìn (7h – 9h), giờ Ngọ (11h – 13h), giờ Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h).

16/01/2024

06/12/2023

Giờ Mão (5h – 7h), giờ Ngọ (11h – 13h), giờ Mùi (13h – 15h), giờ Dậu (17h – 19h).

21/01/2024

11/12/2023

Giờ Thìn (7h – 9h), giờ Tỵ (9h – 11h), giờ Mùi (13h – 15h), giờ Tuất (19h – 21h).

27/01/2024

17/12/2023

Giờ Thìn (7h – 9h), giờ Tỵ (9h – 11h), giờ Mùi (13h – 15h), giờ Tuất (19h – 21h).

28/01/2024

18/12/2023

Giờ Mão (5h – 7h), giờ Ngọ (11h – 13h), giờ Mùi (13h – 15h), giờ Dậu (17h – 19h).

Cách xác định ngày tốt tháng 1 năm 2024

Để xem ngày tốt tháng 1 năm 2024, bạn có thể tham khảo bảng chia sẻ trong phần trước. Đồng thời, hãy lưu ý các điều sau:

Bước 1: Kiểm tra xem ngày có phải là ngày hoàng đạo tốt không.

Bước 2: Xác định xem tuổi của bạn có xung khắc với ngày đó không.

Bước 3: Đánh giá xem có nhiều sao tốt trong ngày không, tránh chọn ngày có sao xấu hoặc đại hung.

Bước 4: Xem ngày thuộc trực nào, ví dụ: Khai, Mãn, Kiến, Bình thường là trực tích cực.

Bước 5: Chọn giờ hoàng đạo (giờ tốt) để bắt đầu các hoạt động.

Dưới đây là bài chia sẻ cách xem ngày tốt tháng 1 năm 2024 cho cưới hỏi, nhập trạch, khai trương, xuất hành, sinh con. Hãy chọn những ngày lành tháng tốt tháng 1 2024 để kế hoạch suôn sẻ. Đừng quên đọc Công Decor  mỗi ngày để cập nhật thêm thông tin hữu ích nhé!