Cách tính điểm trung bình môn học Tiểu học, THCS, THPT theo quy định mới nhất

Cách tính điểm trung bình môn học Tiểu học, THCS, THPT theo quy định mới nhất 2023

Thông qua điểm trung bình môn học, bạn có thể biết được mình đạt danh hiệu xuất sắc, giỏi hay khá. Vậy điểm trung bình môn học Tiểu học, THCS, THPT được tính như thế nào theo quy định mới nhất. Hãy cùng Công Decor tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé!

Điểm trung bình môn học là gì? Tại sao phải tính điểm trung bình môn?

Điểm trung bình môn là điểm của rất nhiều bài kiểm tra cộng lại như điểm bài kiểm tra thường xuyên, bài kiểm tra định kỳ, điểm kiểm tra học kỳ. Thông qua điểm trung bình môn, giáo viên có thể đánh giá được khả năng tiếp thu của học sinh trong suốt quá trình học. Như vậy có thể thấy điểm trung bình môn là điểm phản ánh một cách khách quan nhất. Thêm vào đó, đối với bậc Trung học phổ thông, điểm trung bình môn cũng đóng một vai trò quan trọng, bởi ngày nay có nhiều sinh viên sử dụng để xét vào các trường Đại học.

Những quy định cần biết khi tính điểm

Theo Thông tư 22/2021/TT-BGDT, sẽ áp dụng cách tính điểm, hạnh kiểm đối với học sinh thực hiện theo lộ trình như sau:

 • Từ năm 2021 – 2022, áp dụng đối với học sinh lớp 6
 • Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 7 và lớp 10.
 • Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 8 và lớp 11.
 • Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 9 và lớp 12.

Nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, việc đánh giá và nhận xét định kỳ được thực hiện sau mỗi tiết dạy. Chương trình hoạt động học tập được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông và do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

Bài kiểm tra thường xuyên bao gồm kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết, bài thực hành, bài thu hoạch, và kiểm tra học kỳ.

Kiểm tra đánh giá định kỳ gồm những bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ, được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như trắc nghiệm, tự luận, thực hành hay nghiên cứu. Thời gian đối với hình thức trắc nghiệm là từ 5 – 90 phút còn đối với môn chuyên là 120 phút.

Với hình thức trắc nghiệm, các câu hỏi sẽ được xây dựng dựa trên ma trận và quy cách của đề. Các câu hỏi phải đáp ứng được yêu cầu của môn học và hoạt động giáo dục được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ ban hành.

Với bài thực hành, cần có hướng dẫn và tiêu chuẩn đánh giá trước khi được thực hiện.

Cách tính điểm trung bình môn Tiểu học, THCS, THPT theo quy định mới nhất

Cách đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Thông tư số 22

Trong từng học kỳ và cả năm học, kết quả học tập mỗi môn học của học sinh sẽ được đánh giá theo 01 (một) trong 02 (bốn) mức: Đạt, Chưa đạt.

Trong một học kỳ, kết quả học tập của học sinh được đánh giá như sau:

 • Mức đạt:  Học sinh tham gia và có đầy đủ số bài kiểm tra, đánh giá theo quy định của Thông tư và đánh giá của tất cả các lần đó ở mức Đạt
 • Mức chưa đạt: Học sinh không tham gia đầy đủ, thiếu số bài kiểm tra hoặc điểm kiểm tra kém, không đủ điều kiện.

Cả năm học, kết quả học tập của học sinh được đánh giá như sau:

 • Mức đạt: Học sinh có kết quả học tập học kỳ II được đánh giá ở mức Đạt
 • Mức chưa đạt: Học sinh có kết quả học tập học kỳ II được đánh giá ở mức chưa Đạt.

Các tính trung bình môn bậc Tiểu học, THCS, THPT

Cách tính điểm trung bình môn theo học kỳ

Theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT, sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số  26/2020/TT-BGDĐT quy định:

Điểm trung bình môn học kỳ là điểm trung bình cộng của điểm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ.

 • Điểm kiểm tra thường xuyên gồm bài kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút
 • Kiểm tra định kỳ bao gồm các bài kiểm tra từ 45 phút trở lên

Theo đó, điểm trung bình môn học kỳ được tính như sau:

ĐTBmhk = ( TĐKTtx + 2 x TĐKTdk + 3 x ĐKThk)/(Số bài KTtx + 2 x Số bài KTdk + 3).

Trong đó:

TĐKTtx: Tổng điểm của các bài kiểm tra thường xuyên.

TĐKTdk: Tổng điểm của các bài kiểm tra định kỳ.

ĐKThk: Điểm bài kiểm tra học kỳ.

Ví dụ: Môn Toán, bạn An có điểm kiểm tra thường xuyên (điểm kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút,…)  là 8,7, 8. Điểm kiểm tra định kỳ (các bài kiểm tra 1 tiết) là 7,8. Và điểm kiểm tra học kỳ là 8,5.

Vậy điểm trung bình môn Toán của bạn An là:

ĐTB = [ 8+ 7+8 + (7 + 8) x 2+ 8,5 x 3] / 10 = 7,85.

Cách tính điểm trung bình môn cả năm

Điểm trung bình môn cả năm được tính là điểm trung bình cộng của điểm trung bình môn học kỳ I với điểm trung bình môn học kỳ II, trong đó ĐTBmhk2 tính theo hệ số 2.

ĐTBmcn = (ĐTBmhk1 + 2 x ĐTBmhk2)/3.

Lưu ý: ĐTBmcn  và ĐTBmhk là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.

Ví dụ: Bạn Dũng có điểm trung bình môn học kỳ 1 là 7,5 và điểm trung bình môn học kỳ 2 là 8 thì điểm trung bình môn cả năm của Dũng là:

ĐTB = (7,5 + 2 x 8)/3 = 7,8

Phân loại học lực của học sinh

Học lực của học sinh được xếp theo 5 loại sau: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém.

– Loại giỏi: Điểm trung bình các môn học đạt từ 8.0 trở lên. Trong đó, điểm trung bình của một trong hai môn Toán, Ngữ Văn đạt đủ từ 8.0 trở lên. Đặc biệt, đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện ĐTB môn chuyên từ 8.0 trở lên.

+ Trong tất cả các môn, không môn học nào có điểm trung bình dưới 6.5 điểm.

+ Các môn học đánh giá phải đạt loại Đạt.

– Loại khá: Điểm trung bình các môn học từ 6.5 trở lên. Trong đó, điểm trung bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ Văn đạt 6.5 trở lên. Đặc biệt, đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện ĐTB môn chuyên từ 6.5 trở lên.

+ Trong các môn học,  không môn nào có điểm trung bình dưới 5.0.

+  Các môn học đánh giá phải đạt loại Đạt.

– Loại trung bình:  Điểm trung bình các môn học từ 5.0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ Văn đạt từ 5.0 trở lên. Đặc biệt, đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điểm trung bình môn chuyên từ 5.0 trở lên

+ Trong các môn học, không môn học nào có điểm trung bình dưới 3.5.

+ Các môn học đánh giá phải đạt loại Đạt.

Còn đối với học sinh có học lực Yếu và Kém sẽ phải ở lại lớp, học lại để cải thiện điểm và đủ điều kiện năng lực sẽ được lên lớp.

Cách tính điểm thi vào lớp 10

Đối với những học sinh dự tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập sẽ được tính điểm xét tuyển như sau:

Điểm xét tuyển = (Điểm Toán + Điểm Văn) x 2 + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có).

Ví dụ: Bạn Minh có điểm Toán là 8,5, điểm Văn là 8 và điểm Ngoại ngữ là 9, điểm ưu tiên là 0,5.

Vậy điểm xét tuyển của Minh vào lớp 10 là

(8,5 + 8) x 2 + 9 + 0,5 = 42,5

Lưu ý: Thí sinh phải có đầy đủ bài thi của các môn thi, không vi phạm quy chế thi dẫn đến hủy bài thi, không có bài thi nào được điểm 0 thì mới được xét tuyển.

Những lưu ý khi tính điểm trung bình môn

 • Điểm trung bình học kỳ hay cả năm là số nguyên hoặc số thập phân, trong đó số thập phân được lấy đến số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.
 • Trong trường hợp, điểm trung bình học kỳ hoặc cả năm đạt loại giỏi nhưng kết quả học tập của một môn học nào đó đạt loại trung bình thì sẽ được xếp xuống loại khá.
 •  Trong trường hợp, điểm trung bình học kỳ hoặc cả năm đạt loại giỏi nhưng kết quả học tập của một môn học bất kỳ nào đó ở loại yếu thì sẽ được điều chỉnh xếp xuống loại trung bình.
 • Trong trường hợp, điểm trung bình học kỳ đạt mức loại khá nhưng kết quả học tập của môn học nào đó ở loại yếu thì sẽ được điều chỉnh ở loại trung bình.
 • Trong trường hợp, điểm trung bình học kỳ hoặc cả năm đạt mức loại khá nhưng kết quả của một môn học nào đó ở loại kém. Thì được điều chỉnh xuống loại yếu.

Trên đây là bài viết về cách tính điểm trung bình môn học cấp Tiểu học, THCS, THPT. Hy vọng bài viết đã mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Hãy theo dõi website của Công Decor để có thêm nhiều bài viết hay nữa nhé!