Bài văn mẫu nghị luận về một hiện tượng đời sống hay năm 2023

Bài Văn mẫu nghị luận về một hiện tượng đời sống hay 

Bài Văn mẫu nghị luận về một hiện tượng đời sống hay

Văn nghị luận là một dạng đề không thể thiếu trong mỗi kỳ thi trong thời gian vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Vì thế, nó đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi học sinh. Vậy sau đây hãy cùng Công decor tìm hiểu làm thế nào để có thể làm một bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống hàng ngày một cách hay nhất nhé!

Văn nghị luận là gì?

Văn nghị luận là một văn bản mà trong bài viết sử dụng các lý lẽ, lập luận, dẫn chứng để nhằm nhấn mạnh những luận điểm, điểm nhấn để xác định cho người đọc, người nghe thấy được tư tưởng, quan điểm. Hoặc văn nghị luận có thể hiểu là một thể loại văn được viết để nhằm xác định cho người đọc, người nghe một tư tưởng, đạo lý, hiện tượng nào đó bằng cách đưa ra các lập luận thuyết phục.

Một bài văn nghị luận cần có những phần sau ( không thể thiếu được):

Luận điểm: chính là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm về vấn đề nghị luận. Một bài văn nghị luận gồm có luận điểm chính, luận điểm xuất phát và luận điểm khai triển.

Luận cứ: chính là chỉ ra những dẫn chứng, lý lẽ để nhằm sáng tỏ luận điểm.

Lập luận: chính là làm như thế nào để từ những dẫn chứng làm nổi bật được luận điểm và có sức thuyết phục. Cần phải lập luận sao cho người đọc, người nghe thấy luận điểm đưa ra là hợp lý không thể bác bỏ.

Bài Văn mẫu nghị luận về một hiện tượng đời sống hay 
Bài Văn mẫu nghị luận về một hiện tượng đời sống hay

Kỹ năng phân tích đề Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Yêu cầu của các dạng bài này là học sinh cần phải hiểu rõ các khái niệm về những hiện tượng đời sống cần nghị luận, phân tích các khía cạnh tốt, xấu của hiện tượng đó và cần phải thể hiện thái độ tán thành hay lên án, đề xuất ý kiến, giải pháp về hiện tượng đó.

Các kỹ năng cần thiết để làm một bài nghị luận xã hội về hiện tượng đời sống hoàn chỉnh:

  • Kỹ năng phân tích đề: cần phải nắm rõ ba yêu cầu sau:

Yêu cầu về nội dung: Cần phải chỉ ra là hiện tượng cần nghị luận là hiện tượng gì? Đó là hiện tượng mang tính tích cực hay tiêu cực? Cần triển khai những ý nào trong bài viết? Mối liên hệ giữa các ý trong bài ra sao, chúng nó liên kết chặt chẽ với nhau không?

Yêu cầu về phương pháp: Xem xét xem bài viết nên viết theo phương pháp nào, xác định rõ các thao tác cần sử dụng như giải thích, chứng minh, bình luận, phân tích, bác bỏ, so sánh, liên hệ bản thân, xã hội,…

Yêu cầu về phạm vi dẫn chứng: Có thể lấy dẫn chứng trong văn học, trong đời sống thực tiễn,… Nhưng với đề bài về hiện tượng đời sống như này thì chủ yếu lấy dẫn chứng từ đời sống thực tiễn. Một điều cần chú ý nữa đó chính là dẫn chứng không được cũ quá, cần phải luôn luôn cập nhật các dẫn chứng mới để tính thuyết phục được cao hơn.

  • Kỹ năng xác định luận điểm, triển khai luận cứ ( kỹ năng này rất quan trọng):

Luận điểm 1: Thực trạng

Luận điểm 2: Nguyên nhân

Luận điểm 3: Tác hại/ tác dụng

Luận điểm 4: Giải pháp, bài học, liên hệ bản thân

Các bước làm bài nghị luận về một hiện tượng đời sống

  • Bước 1: Cần tìm hiểu kỹ đề trước khi bắt tay vào viết. Vấn đề này đã nêu rất rõ ở phần trên.
  • Bước 2: Lập dàn ý

Mở bài: Giới thiệu vấn đề cần nghị luận

Thân bài:

Nêu khái niệm, bản chất của hiện tượng, biểu hiện trong đời sống hàng ngày.

Nêu thực trạng và nguyên nhân ( khách quan – chủ quan) của hiện tượng bằng phương pháp lập luận, chứng minh.

Nêu tác dụng, ý nghĩa đối với các hiện tượng mang tính tích cực. Nêu tác hại, hậu quả với các hiện tượng mang tính tiêu cực.

Nêu giải pháp phát huy đối với hiện tượng mang tính tích cực. Nêu biện pháp khắc phục nếu hiện tượng mang tính tiêu cực.

Liên hệ bản thân, bản thân cần làm gì đối với những hiện tượng như thế, bản thân cần phải xây dựng lối sống ra sao.

Đưa ra dẫn chứng sao cho tính thuyết phục cao.

Kết bài:

Nêu ý kiến của bản thân về hiện tượng vừa nghị luận.

Rút ra bài học về nhận thức và hành động cho bản thân.

  • Bước 3:

Triển khai bài viết theo hệ thống luận điểm, luận cứ, luận chứng dựa trên dàn ý đã xây dựng.

Cần phải chú ý xem đề bài yêu cầu bài viết khoảng bao nhiêu chữ để căn cho phù hợp, tránh viết dài dòng, lan man để bị trừ điểm. Cần phải luyện viết nhiều và cố trình bay sao cho ngắn gọn, mạch lạc, dễ hiểu, có tính thuyết phục cao nhưng vẫn phải đủ ý, đủ các bước.

  • Bước 4: Đọc lại và sửa bài để hoàn chỉnh bài viết.