Công thức tính chu vi hình và diện tích hình chữ nhật

Công thức tính chu vi hình chữ nhật, diện tích hình chữ nhật

Công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật là những kiến thức căn bản mà các bạn học sinh được tiếp cận từ cấp 1 và áp dụng vào trong thực tế. Vậy hình chữ nhật là gì? Công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật là gì? Hãy cùng Công Decor tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!


Chu vi và diện tích hình chữ nhật

Hình chữ nhật là gì?

Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông. Hình chữ nhật có những đặc điểm sau:

  • Hình chữ nhật có bốn góc bằng nhau và bằng 90 độ
  • Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường
  • Hình chữ nhật có các cạnh đối song song và bằng nhau

Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

Để nhận biết một tứ giác là hình chữ nhật, ta có thể dựa vào những dấu hiệu sau:

  • Tứ giác có 3 góc vuông
  • Hình thang cân có một góc vuông
  • Hinh bình hành có một góc vuông
  • Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng chiều rộng rồi nhân với 2

Trong đó:

P là chu vi hình chữ nhật

a: là chiều dài hình chữ nhật

b: là chiều rộng hình chữ nhật

Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng

Dien-tich-hinh-chu-nhat

Trong đó: S là diện tích hình chữ nhật

a là chiều dài hình chữ nhật

b là chiều rộng hình chữ nhật

Các dạng bài tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

Dạng 1: Tính chu vi và diện tích khi biết chiều dài và chiều rộng

Ví dụ: Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật, biết chiều dài mảnh vườn là 15m, chiều rộng là 8m.

Lời giải:

Chu vi của mảnh vườn là:

(8 + 15) x 2 = 46 (m)

Diện tích của mảnh vườn là:

8 x 15 = 120 (m2)

Đáp số: 46 m; 120 m2

Dạng 2: Tính chu vi của hình chữ nhật khi biết diện tích, chiều dài hoặc chiều rộng của hình chữ nhật

Ví dụ: Tính chu vi của hình chữ nhật, biết diện tích của hình chữ nhật đó là 20 cm2, chiều dài bằng 5 cm.

Lời giải:

Chiều rộng hình chữ nhật là:

20 : 5 = 4 (cm)

Chu vi của hình chữ nhật là

(4 + 5) x 2 = 18 (cm)

Đáp số: 18 cm

Dạng 3: Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật khi biết tỷ lệ và hiệu giữa chiều dài và chiều rộng

Ví dụ: Một mảnh vườn có dạng hình chữ nhật, chiều dài bằng 24m, chiều rộng bằng ⅓ chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh vườn đó.

Lời giải:

Chiều rộng của mảnh vườn là

24 : 3 = 8 (m)

Chu vi của mảnh vườn là:

(24 + 8) x 2 = 64 (m)

Diện tích của mảnh vườn là

24 x 8  = 192 (m2)

Đáp số: 64 m, 192 m2

Bài tập vận dụng

Bài 1: Cho hình chữ nhật có chiều dài bằng 12cm, chiều rộng bằng 8 cm. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó

Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là

(12 + 8 ) x 2 = 40 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

12 x 8 = 96 (cm2 )

Đáp số: 40 cm; 96 cm2

Bài 2 : Cho hình chữ nhật có chu vi bằng 50cm, biết chiều rộng bằng ⅔ chiều dài. Tính diện tích của hình chữ nhật đó

Lời giải:

Tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật là

50 : 2 = 25 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là

25 :5 x 2 = 10 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

25 – 10= 15 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là

10 x 15 = 150 (cm2)

Đáp số: 150 cm2

Bài 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 72m, nếu giảm chiều dài đi 5m, giảm chiều rộng 3 m thì ta được một hình vuông. Tính diện tích của mảnh vườn đó.

Lời giải:

Mảnh vườn có chiều dài hơn chiều rộng là

5 – 3 = 2 (m)

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

72 : 2 = 36 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật là

(36 – 2): 2 = 17 (m)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

17 + 2 = 19 (m)

Diện tích của mảnh vườn là

17 x 19 = 323 (m2 )

Đáp số: 323 m2

Bài 4 : Tính diện tích của một miếng bìa hình chữ nhật, có chiều rộng là 15 cm và có chu vi gấp 3 lần chiều dài.

Lời giải:

Ta có: Chu vi = 3 lần chiều dài = 2 x chiều dài + chiều dài

Chu vi = 2 x chiều dài + 2 x chiều rộng

Suy ra, chiều dài = 2 x chiều rộng

Chiều dài của miếng bìa là

15 x 2 = 30 (cm)

Diện tích của miếng bìa là:

30 x 15 = 450 (cm2 )

Đáp số: 450 cm2

Bài viết trên đây là những kiến thức căn bản về công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật và những bài tập vận dụng. Hy vọng rằng những kiến thức mà Công Decor mang lại sẽ giúp ích cho các bạn học sinh trong quá trình học tập và ôn luyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *